Pomnik pamięci zamordowanych jeńców Armii Czerwonej w obozie jenieckim