cmentarz I wojny światowej 1915r. w Łubinowie
Pomiędzy wsiami Kraczewice Rządowe a Wólką Łubkowska, w Łubinowie znajduje się cmentarz żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej. Pochowani są na nim żołnierze polegli podczas walk w lipcu 1915 roku.

Tak wygląda cmentarz w Google maps
Na mapach zaznaczano, że teren cmentarza miał ształt kwadratu, czyli mógł być znacznie wiekszy niż teren widocznego poniżej gospodarstwa rolnego.
Poniżej fotografie z 8.03.2012r. Cmentarz jednak jest zaniedbany strasznie. Widoczne tylko dwie płyty pionowe. Gdy teraz nie ma liści na jeżynach i innych chwastach a także krzewach, widoczna jest nicość z pamięci po istnieniu człowieka.
     Szkoda, że władze gminy Poniatowa nie wyłożą kilku złotych na uporządkowanie tego miejsca.
Bez względu na wszystko, w tej ziemi leżą kości czyjegoś ojca, brata, syna, dziecka. Nie wydaje mi się,
że szli oni na wojnę z chęci przygody i dla zabawy. Ktoś ich wysłał w imię swoich czysto politycznych
interesów. Tak jak my będziemy chronić czyjąś pamięć, tak po naszych zmarłych na świecie będą
zarastać badyle i chaszcze.
więcej fotografii na stronie cmentarz z I wojny światowej w Łubinowie
 
     W Archiwum Państwowym w Lublinie odnalazłem dokumenty (plan) cmentarza w Łubinowie (Wólce Łubkowskiej).
Cmentarz został zaprojektowany i wykonany w kształcie pięciokąta, ogrodzony był drewnianym płotem i zawierał na swoim terenie mogiły pojedyncze (indywidualne), jak też zbiorowe.
Teren cmentarza mieści sie na powierzchni widocznej na fotografiach wysepki krzewów i drzew.
autor: Krzysztof Goleń
Miejsce cmentarza w Łubinowie na mapie z 1938 roku.
Miejsce cmentarza wojskowego żołnierzy niemieckich w Łubinowie (nazywany w Wólce Łubkowskiej) utworzony w 1917 i 1918 roku.

fotografia z Google
Na poniższej fotografii zrekonstruowany układ grobów na cmentarzu wojskowym
w Łubinowie zgodnie z niemieckimi planami jego utworzenia.
cmentarz wojenny w Łubinowie z legendą
Obecnie nie istnieje drewniane ogrodzenie, nie istnieje drewniany krzyż. Na terenie cmentarza
pozostały dwie tablice na grobach znajdujących sie w centralnej części cmentarza, przed którymi został
ustawiony metalowy krzyż. Pozostałe groby nie zachowały się. Być może pod warstwą ziemi i martwych
roślin znajdują się pozostałe tablice z grobów. 
kopiowanie  materiałów wymaga zgody autora strony

furtka wejściowa
na cmentarz
wymiary cmentarza (po ogrodzeniu):
furtka szer. - 1.1m;
dł. ogrodzenia z lewej i prawej strony furtki - po 10.05m;
długość boków ogrodzenia prostopadłych do drogi po 6.84m;
długość boków (skośnych)zbiegających się do krzyża po 12.10m;
wysokość ogrodzenia 90 centymetrów

Tak miał wyglądać cmentarz wojskowy w Łubinowie od strony drogi. Na furtce wypisany rok 1915. Na szczycie krzyża umiejscowiony Krzyż Żelazny (trzy ramiona) z wieńcem laurowym.
        Na cmentarzu pogrzebanych zostało 3 oficerów i 76 innych żołnierzy niemieckich, którzy polegli podczas
walk w lipcu 1915r. a ich szczątki ekschumowano w sołectwach Wólka Łubkowska, Kraczewice, Poniatowa,
Stoczki i Wronów.
Krzyż Żelazny stanowił wzór na górną część krzyża na cmentarzu w Łubinowie
     Na miejscu pochówków pozostały dwie tablice nagrobne niżej wymienionych zołnierzy niemieckiej armii:

LEUTNT ERICH WEISS R.J. BATL.19/1.K. 22 JULI 1915
LEUTNT FRANZ BALTRUSCHAT R.J.R.218/8.K. 22 JULI 1915

     Obaj byli żołnierzami niemieckiej 47. Dywizji Rezerwowej, która była podporządkowana 4. Cesarsko Królewskiej Armii (austriackiej). Pododdziały tej formacji walczyły z rosjanami na terenie obecnej gminy Poniatowa w dniach 20.07.1915 - 22.07.1915, na lini Kowala Bełżyce.

Porucznik Weiss walczył w 19. batalionie rezerwowym, 1 kompania. Porucznik Baltrushat w 218. Rezerwowym Pułku Piechoty, 8. kompania.
               Ciekawostka.

Z okresu walk w lipcu 1915 roku
w Kraczewicach i okolicy ekschumowano poległych armii rosyjskiej i pochowano w zbio-
rowych mogiłach. Jedna z mogił utworzona w 1916 roku ( tak jak cmentarz w Łubinowie), w której pochowano 40 poległych zołnie-
rzy rosyjskich, znajdowała się do 1922 roku na terenie działki, na której stoi kraczewicki kościół.
Ta zbiorowa mogiła położona była po lewej stronie głównego wejścia do kościoła.
W 1922 roku nagle znikła.
Czy dzisiaj chodzimy po ciałach poległych rosjan i nikt się nie zastanawia, że pod jego stopami leżą zwłoki?
Niemcy i rosjanie w tamtym czasie to byli wrogowie Polski.
A to przecież też ludzie.