Mogiła z I wojny światowej w Poniatowej - Leśniczówce
      Zbiorowa mogiła żołnierzy I wojny światowej w Poniatowej - Leśniczówce. Miejsce uporządkowane ale całkowicie zapomniane. Dbają o nie chyba ludzie mieszkający w pobliżu. Znane nielicznym, gdyż znajduje się przy starej drodze Opole - Kowala (obecnie polna, nieutwardzona, zarastająca roślinnością).
Panorama z mogiłą z marca 2012 roku.
Tak wyglądało to miejsce w 2011r. Ktoś uformował z ziemi symboliczne, pojedyncze groby. Dodały uroku temu miejscu i skłaniały do intensywnej zadumy.
A tak wygląda mogiła w obecnie tj. w marcu 2012 roku. We wcześniejszych latach mogiła otoczona była trzema lipami, posadzonymi wokół grobu po dokonaniu pochówku zmarłych. Jedna z lip w kilkuletniej przeszłości została wycięta, co niewąrpliwie oszpeciło to miejsce spoczynku żołnierzy.