Miasto Poniatowa ( a właściwie osiedle - obecne jednopiętrowe bloki przy ul. 11-go Listopada i ul.
Modrzewiowej) powstawało od późnej wiosny 1938 roku na 57 ha 1937 m2, wykupionym kawałku lasów z
majątku kraczewickiego Henryka Gerlicza i działkach kilkunastu innych właścicieli, po części sprzedanych i
wywłaszczonych. Były to tereny części Kolonii Kraczewice nr 6, Kolonii Kraczewice nr 8 i Kraczewic
Rządowych.
     Nieprawdą jest, że korzenie miasta Poniatowa siegają średniowiecza, czy że powstało w wyniku picia ze
źródełka wody przez zakochanych w sobie chłopca Poniata i dziewczynkę Towę, albo innych wymyślnych
legend. 

     Korzenie historyczne miasta zaczynaja się w umysłach członków Rządu Polskiego, władz wojskowych,
a zwłaszcza ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach 30-tych II Rzeczypospolitej.
     Powstawało jako zaplecze socjalne do najwazniejszej inwestycji tamtych czasów - filii Państwowych
Zakładów Tele i Radiotechnicznych w Warszawie. Zakłady wybudowano na 100 hektarach lasów rządowych
leżących obok wsi Młynki Kraczewskie.
     W tym czasie została zawłaszczona nazwa Poniatowa od historycznej miejscowości Poniatowa lezącej
4 kilometry na wschód od miejsca gdzie zaczęto budować zakłady i przyszłe miasto.
     Historyczna Poniatowa została zdegradowana otrzymując za swoją nazwą słowo "wieś".
Nie przyjeto innej nazwy z prozaicznych powodów: w każdej miejscowości istniał majątek jakiegoś obywatela
ziemskiego. Poniatowa bardzo rozdrobniona, mająca wielu drobnych rolników nadawała się do tego celu
znakomicie.

O tym będzie można przeczytać w zakładce miasto Poniatowa na stronie głównej.
     Przedstawiamy Państwu informacje, które nie są znane większości mieszkańców naszej gminy (gminy Poniatowa), a zwłaszcza kierujemy je do dzieci i młodzieży, aby zachęcić do poznawania swojej okolicy, do poznawania historii swojego miejsca zamieszkania, swojej Małej Ojczyzny.

     Krótkie opisy i fotografie miejsc położonych niedaleko od miasta, powinny być inspiracją do zorganizowania szkolnych wypraw w ramach lekcji historii, czy wiedzy o społeczeństwie,
CIEKAWOSTKI
Cmentarze i mogiły
     Na obecnym terenie miasta i gminy Poniatowa (istnieje od 1973r.) nie toczyły się większe walki powstania listopadowego - wojny polsko- rosyjskiej w latach 1830 - 1831, ani powstania styczniowego w latach 1863 -1864. Na ziemiach Poniatowej ( obecnie Poniatowa Wieś) toczyła się bitwa zwana wronowską. Było to w dniu 17 kwietnia 1831r.

     Drobne potyczki wystąpiły w dniach między 2 i 3 października 1831r. w okolicach Kowali
(źródło: wojna polsko-ruska wospominania general majora Puzyrewskogo wyd. S.Peterburg 1890r.).

     Najbliższe nam miejsca bitew i walk powstania listopadowego to miejscowości w sąsiedniej gminie Chodel:
    -Wronów - 17 kwietnia 1831r. ( część bitwy wronowskiej rozegrała się na terenie obecnej wsi Poniatowa).
w gmnie Opole Lubelskie
    -Opole Lubelskie - potyczki w dniach 3 i 4 października 1831r.

Najbliższe nam miejsca bitew i walk powstania styczniowego to miejscowości w sąsiedniej gminie Bełżyce:
    -Kierz -  13 styczeń 1864r.
w gminie Wojciechów:
    -Łubki - 14 styczeń 1864r:
     Informacje dotyczą obiektów i miejsc znajdujących się na obecnym terenie miasta i gminy Poniatowa.
Na terenie administracyjnym utworzonym z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie nr XXI/92/72 z dnia 5 grudnia 1972 roku.
     Po wojnie polsko- rosyjskiej 1830 - 1831 roku pozostała w Kraczewicach pamiątka: mogiła - kopiec żołnierzy poległych w walkach pod Wronowem.
     I wojna światowa pozostawiła na terenie gminy Poniatowa dwa miejsca gdzie grzebano poległych żołnierzy
różnych narodowości.
     Jest to mogiła w Leśniczówce i resztka cmentarza w Łubinowie w poblizu Wólki Łubkowskiej. W sąsiedniej
gminie Chodel w pobliżu granicy z gminą Poniatowa istnieją dwa cmentarze tej wojny: jeden we Wronowie,
drugi na skraju lasu, przy drodze pomiędzy Siewalką a Książem, nazywanym cmentarzem w Adelinie.
Na granicy  gminy Poniatowa i gminy Opole Lubelskie na skraju lasu przy wsi Darowne znajduje się cmentarz
wojenny z okresu I wojny światowej.

mapa z 1936 roku z umiejscowieniem na niej obecnie istniejącego miasta Poniatowa i byłych zakładów
mapka rozmieszczenia wojsk i walk w Opolu Lubelskim w 3 i 4 października 1831r. (źródło: Wojna polsko-ruska (wspomnienia generał majora Puzyrewskiego) wyd. S.Peterburg 1890r. Historia drugiej połowy polskiej wojny 1831 roku w j. francuskim Generał major Okuniew, wyd. S.Peterburg 1835r..).
Pomniki i płyty pamięci
     Na terenie miasta i gminy Poniatowa znajdują się pomniki i płyty pamiątkowe (ku czci i pamięci, i jako
element aby móc uczcić byłe święto państwowe). Przedstawiamy również te miejsca jak i takie,
o których poprzez zmiany ustrojowe zamazuje sie ich pamięć, chociaż przecież istniały. Nie można zamazywać
historii jakakolwiek ona by była. Lepiej stawiać obok drugi pomnik czy tablicę, niż niszczyć swoją historię. Bo
jak powiedział prymas Stefan Wyszyński :"Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce
narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. "

     Uszanujmy swoją historię, miejsca i czasu. Samuel Butler powiedział :"Różnica między Bogiem a
historykami, polega głównie na tym, że Bóg nie może zmieniać przeszłości." Jesteśmy tylko śmiertelnymi
ludźmi. Nie zmieniajmy i nie zamazujmy naszej historii.
Jeszcze jeden cytat z J. Piłsudskiego :"Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej dla bakteryj fałszu i legend,
jak strach przed prawdą i brak woli. "
autor Krzysztof Goleń