Copyright © 1999 
      Poniatowskie Towarzystwo Fotograficzne istnieje od 1999 roku i skupia miłośników fotografii z Poniatowej.Wród nas są  ludzie różnych zawodów, doświadczeń i pasjonaci fotografii. Kontynujemy tradycje nieistniejącego już Klubu Fotograficzno - Filmowego "FOKA", do którego kiedyś należeliśmy. Członkowie Towarzystwa podczas spotkań dzielą się chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem.

      Poprzez organizowanie kilka razy w roku wystaw fotografii promujemy miasto Poniatowa. Zapoznajemy społeczeństwo miasta, regionu, kraju i praktycznie całego świata z pięknem Poniatowej i jej okolic. Artystyczny wymiar fotografii uczy oglądających estetyki, przybliża kulturę. Swoją działalnością Poniatowskie Towarzystwo Fotograficzne aktywnie włącza się we wszystkie imprezy kulturalne miasta, z nadzieją, że zostanie to kiedyś docenione nie tylko przez historię.

      Poprzez nasze internetowe oblicze chcemy przybliżyć miłośnikom fotografii działalność Poniatowskiego Towarzystwa Fotograficznego i zachęcić ich do przyłączenia się do nas oraz wspólnego działania dla dobra naszej Małej Ojczyzny...


Witamy ...
Poniatowskie Towarzystwo Fotograficzne

ul. Fabryczna 1 (CKPiT)
24-320 Poniatowa

napisz do nas
Zapraszamy do galerii fotografii
Galerie Fotografii
wystawy ciekawostki miasto Poniatowa gmina Poniatowa

zajrzyj  w  ciekawostki